Darmowa dostawa Paczkomatem od 40PLN, Kurierem od 99PLN  - zobacz szczegóły

 • Wysyłka 24h
 • 30 dni na zwrot
 • Najlepsze ceny
Regulamin
Dane firmy: ACE24 Michał Kleszcz Straszęcin 295K 39-218 Straszęcin REGON: 180454997 NIP: 8722344523 
 
Firma ACE24 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dnia 27 lipca 2009 roku pod numerem 11699/09 przez Burmistrza Miasta Dębica.  
 
I. Postanowienia ogólne 
 
1. Witryna znajdująca się pod adresem „www.twoje-odzywki.pl” jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet. 
2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski, ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. 
3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.twoje-odzywki.pl 
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. 
5. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.  
 
II. Realizacja zamówienia
   
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:     
 • Osobiście lub listownie, na adres wskazany w „Dane firmy”   
 • Telefonicznie, pod numerem: +48 696 196 870    
 • Pocztą elektroniczną na adres: sklep@twoje-odzywki.pl  
1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.  
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny.  
3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.  
4. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).  
5. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. W przypadku zamówień na produkty cięte na indywidualne zamówienie Klient ma prawo do zmiany zamówienia do momentu w którym zaczęliśmy fizycznie realizować zamówienie - prosimy wtedy o pilny kontakt mailowy lub telefoniczny.  
6. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza po sprzedażowego oraz w skutek usterki technicznej, podczas której wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością. 
7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.  
8. Sklep oferuje następujące formy doręczenia zamówienia:     
 • Kurier;
 • InPost;
 • Paczka w RUCHu
 • Poczta-Polska;
 • Odbiór osobisty; 
9. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:     
 • Przelew;   
 • Płatność przy odbiorze towaru;
 • Płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem Dotpay;
 • Płatność systemem PayPal;    
10. Czas realizacji, podany na karcie każdego produktu, składa się z:
 • Czas potrzebny na przygotowanie przez nas towaru (przygotowanie towaru, spakowanie, odprawienie kuriera)
 • Czas w którym kurier dostarczy przesyłkę - (kurier od 12 do 24 godzin);
 • Dla zamówień allegro do maksymalnie 8 dni roboczych - chyba że aukcja zawiera informacje o innym czasie;
 • W przypadku opóźnienia dostawy z winy kuriera, nasza firma reklamuje usługę w firmie transportowej, a Klientowi przysługuje rekompensata    
11. Dowód zakupu stanowi paragon, sklep nie wystawia faktur VAT.
12. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia i skontaktować się z nami.   
 
III. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru  
 
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.twoje-odzywki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie sprowadzone na rynek polski.  
2. Wszystkie produkty objęte są gwarancją sprzedawcy tytułu rękojmi, jeżeli wada/y  istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta 1 rok oraz 2  lata jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.  
3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem lub pocztą elektroniczną  
4. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu. Możliwe jest przesłanie towaru do sklepu na nasz koszt firmą kurierską. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu uzyskania listu przewozowego.  
5. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie maksymalnie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt na właściwy lub tą wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt był już reklamowany w przeszłości. Koszty związane z reklamacją ponosi sprzedawca.  
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, klient może zostać obciążany kosztami transportu.  
8. Klienci mogą, z zastrzeżeniem pkt 10, odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych towarów. Warunkiem skorzystania z przysługującego Klientowi prawa jest dostarczenie do Sprzedawcy przed upływem 14 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą - decyduje data stempla pocztowego  lub mailem. Przy sporządzaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zaleca się korzystanie z formularza dostępnego na naszej stronie. W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W każdym innym przypadku zwracany towar musi być pełnowartościowy i nienoszący znamion używania oraz musi posiadać komplet metek. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot płatności nastąpi nie później, niż w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie wstrzymany do chwili otrzymania towarów z powrotem.  Zwrot płatności zostanie  dokonany na podane przez Klienta konto bankowe lub konto PayPal.  
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;    
 • W której przedmiotem świadczenia jest/są rzecz  wyprodukowana/e według specyfikacji konsumenta lub służąca/e zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;    
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami umowy.  
10. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.  
 
IV. Ochrona danych osobowych  
 
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.  
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.twoje-odzywki.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza, płatność ratalna) w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.  
3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. 
4. Sklep posiada zarejestrowaną bazę klientów w GIODO.  
 
V. Postanowienia końcowe  
 
1. Właścicielem sklepu www.twoje-odzywki.pl jest firma: ACE24 MICHAŁ KLESZCZ Straszęcin 295K 39-218 Straszęcin NIP: 8722344523 , REGON 180454997  
2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ACE24 MICHAŁ KLESZCZ, Straszęcin 295K, 39-218 Straszęcin  
3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.  
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów lub inne przepisy regulujące sprzedaż internetową.  
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.twoje-odzywki.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Praw Konsumentów w celu uzyskania pomocy, mediacji w sprawach wynikłych z zawartej Umowy Sprzedaży.  
6. Rozmowy telefoniczne z naszą infolinią mogą być nagrywane  
7. Firma ACE24 posiada wdrożony system HACCP  
8. Firma ACE24 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dnia 27 lipca 2009 roku pod numerem 11699/09 przez Burmistrza Miasta Dębica. 
 
VI. Pliki do pobrania: 
 
 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych ACE24 MICHAŁ KLESZCZ siedzibą pod adresem: ul. Straszęcin 295k, 39-218 Straszęcin, NIP: 872-234-45-23, przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

• Administrator danych osobowych
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  ACE24 MICHAŁ KLESZCZ siedzibą pod adresem: ul. Straszęcin 295k, 39-218 Straszęcin, NIP: 872-234-45-23, reprezentowany przez Michał Kleszcz  (dalej: „Administrator”).
• Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ACE24  ul. Straszęcin 295k, 39-218 Straszęcin, lub drogą e-mailową rodo@ace24.info.

• Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych
• Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
• dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług i rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym lub portalu aukcyjnym allegro.pl, ebay.pl, arena.pl, emag.pl  – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
• dane osobowe przekazywane podczas kontaktu mailowego czy też telefonicznego - w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres kontaktowania się z klientem,
• dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez okres posiadania konta zamawiającego,
• dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu cofnięcia zgody.
• Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:
- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi, - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 - przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
• Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a)-b) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
• Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.
• Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
• Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać wykonana, np. nie dostarczenie zamówienia.

• Komu są udostępnianie dane osobowe
• Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.
• Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

• Państwa uprawnienia
• W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
• Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
• kontakt pisemny:  ACE24 MICHAŁ KLESZCZ, ul. Straszęcin 295k, 39-218 Straszęcin,
• kontakt e-mailowy: rodo@ace24.info
• Prawo sprzeciwu •
Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
• Skarga
 Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.
• Ochrona danych osobowych
• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
• Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

 

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl