Darmowa dostawa Paczkomatem od 40PLN, Kurierem od 99PLN  - zobacz szczegóły

  • Wysyłka 24h
  • 30 dni na zwrot
  • Najlepsze ceny
Certyfikaty

 

 

Posiadamy certyfikat firmy OLIMP , dzięki któremu mają Państwo pewność, że kupują oryginalne produkty w najlepszej cenie.   

Oświadczenie OLIMP - LEGALNOŚĆ PRODUKTÓW, OŚWIADCZENIE OLIMP LABS 

"W związku z pojawiającymi się fałszywymi informacjami dotyczącymi produktów firmy OLIMP Laboratories, które jakoby miałyby zawierać w swoim składzie niedozwolone komponenty lub substancje zarejestrowane jako leki lub miałyby być wycofane ze sprzedaży od roku 2010 informujemy, że: - wszystkie składniki zawarte w naszych produktach są dozwolone, legalne i w pełni bezpieczne dla konsumenta; - wszystkie nasze produkty będące w obrocie uzyskały pozytywne odpowiedzi z GIS na notyfikację produktu (w przypadku starszych produktów były to zezwolenia GIS na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu) lub zostały pozytywnie ocenione w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie pozytywnych opinii Instytutu Żywności i Żywienia lub innych jednostek naukowych i w związku z tym znajdują się rejestrach (wykazach środków spożywczych GIS ([https://www.gis.gov.pl/?dep=149]) - składniki zawarte w naszych produktach znajdują się w środkach spożywczych obecnych na rynkach państw członkowskich Unii Europejskiej; - bierzemy pełną odpowiedzialność za legalność i bezpieczeństwo wytwarzanych przez nas produktów.   Podkreślamy, że żaden ze sprzedawanych przez naszą firmę produktów nie został prawomocnie zakwalifikowany jako produkt leczniczy ani uznany za niebezpieczny dla zdrowia. Uprzedzamy, że twierdzenie jakoby produkty firmy OLIMP Laboratories zwierały niedozwolone komponenty jest nieprawdziwe , gdyż przepisy prawa nie zakazują stosowania składników zawartych w naszych produktach. Zakaz taki nie wynika też z treści jakiejkolwiek prawomocnej decyzji administracyjnej. Znakiem rozpoznawalnym marki Olimp na rynkach polskim i zagranicznym, a w szczególności w instytucjach takich jak GIS, IŻŻ i innych jednostkach i gremiach naukowych jest nienaganna reputacja, wiarygodność firmy oraz najwyższa jakość wytwarzanych produktów.  Informujemy też, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji nt. naszych produktów oraz samej firmy może stanowić naruszenie dóbr osobistych OLIMP Laboratories chronionych na podstawie art. 43 Kodeksu cywilnego.  Dlatego w przypadku otrzymania informacji o naruszaniu naszych dóbr osobistych na skutek ww. działań dezinformujących będziemy uprawnieni do domagania się natychmiastowego publicznego i indywidualnego odwołania gołosłownych i bezpodstawnych twierdzeń i informacji adresowanych do dystrybutorów, w tym poprzez skierowanie odpowiednich sprostowań do adresatów, a w przypadku braku sprostowania rezerwujemy sobie prawo do skierowania sprawy na drogę sądową.  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt z naszą firmą osób, do których dotarły takie nieprawdziwe informacje. " Z poważaniem OLIMP LABS  

JAK PRAWIDŁOWO OCENIĆ LEGALNOŚĆ PRODUKTU? 

W celu prawidłowego zweryfikowania legalności produktów znajdujących się w obrocie należy : 1) zażądać od producenta, importera, dystrybutora kopii zgłoszenia produktu do GIS i co najważniejsze - pozytywnej odpowiedzi GIS na to zgłoszenie i/lub 2) sprawdzić status produktu w rejestrze GIS [https://www.gis.gov.pl/?dep=149] , by wykluczyć możliwość sfałszowania dokumentów rejestracyjnych  

SAMA OBECNOŚĆ PRODUKTU W REJESTRZE GIS JEST NIEWYSTARCZAJĄCA
NAJWAŻNIEJSZY JEST POZYTYWNY STATUS:

czyli:  s - suplement diety;  śsspż - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dietetyczny środek spożywczy); żw - żywność wzbogacana.  - Jeśli w rejestrze GIS przy danym produkcie znajduje się symbol PL (produkt leczniczy) oznacza to, że produkt zawiera substancje lecznicze i nie ma prawa być w obrocie jako suplement diety czy dietetyczny środek spożywczy  - Jeśli w rejestrze GIS przy danym produkcie znajduje się symbol NŻ (nowa żywność) - oznacza to, że produkt zawiera w składzie substancję będącą nową żywnością (o nieudokumentowanym stosowaniu w krajach EU) i jego obrót możliwy jest jedynie po indywidualnej specjalnej rejestracji (procedura Novel food) - podmiot wprowadzający do obrotu (producent, dystrybutor importer) powinien przedstawić kopie takich dokumentów.  - Jeśli w rejestrze GIS przy produkcie znajduje się symbol PWT (postępowanie w toku) lub jest brak symbolu (dotyczy starszych wykazów) to oznacza, że toczy/toczyło się postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji należy zażądać od wprowadzającego do obrotu (producenta, dystrybutora, importera) pozytywnej (ostatecznej) odpowiedzi GIS na to postępowanie wyjaśniające (czyli ostatecznego przyjęcia do wiadomości wprowadzenia do obrotu danego produkt) - to jedyna gwarancja, że produkt jest legalny - w innym wypadku wprowadzanie i obrót takim produktem może być nielegalne.  

WAŻNE:

Niektóre firmy konkurencyjne (w szczególności importujące produkty z krajów spoza EU np. USA, których wiele składników jest zabronionych do stosowania w suplementach diety i dietetycznych środkach spożywczych w krajach EU) stosuje praktyki zgłaszania do GIS produktów z wątpliwymi składami i jednoczesnego wprowadzania tych produktów na "własną" odpowiedzialność do obrotu nie czekając na pozytywną odpowiedź GIS i licząc na długi czas trwania postępowania wyjaśniającego (PWT) . W toku tego postępowania wyjaśniającego stosuje się wielokrotne uzupełnianie lub modyfikowanie dokumentacji - jedynie w celu przedłużenia owego postępowania wyjaśniającego . Należy przy tym zaznaczyć, że owy potencjalnie niebezpieczny lub niedozwolony produkt cały czas jest w obrocie!  - jeśli natomiast produkt nie znajduje się w rejestrze GIS może oznaczać to, że produkt nie został zgłoszony do GIS, a co za tym idzie wprowadzanie i obrót takim produktem może być nielegalne!  

WNIOSKI: 

Z uwagi na własne zdrowie, sugerujemy zatem mocno zastanowić się nad spożywaniem produktów nie figurujących rejestrach GIS lub ze statusem PWT, NŻ ponieważ ich bezpieczeństwo i legalność nie zostały ostatecznie potwierdzone .  Także sprzedaż produktów nie figurujących w rejestrach GIS lub ze statusem PWT, NŻ może wiązać się z ryzykiem ich wycofania i/lub wszczęciem postępowania administracyjnego dotyczącego wprowadzania produktów potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.  Pragniemy raz jeszcze podkreślić, że wszystkie nasze produkty będące w obrocie zostały zgłoszone do GIS, uzyskały pozytywne odpowiedzi z GIS na notyfikację produktu lub zostały pozytywnie ocenione w postępowaniach wyjaśniających na podstawie pozytywnych opinii Instytutu Żywności i Żywienia lub innych jednostek naukowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl